PRAVNI ZAPISI • Godina IV • br. 2 • str. 399-418

MILITANTNA DEMOKRATIJA I AUTONOMIJA

Jezik rada: Srpski

Mr Tripković Boško
Istraživač, Evropski univerzitetski institut u Firenci
email: bosko.tripkovic@eui.eu

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2013, str. 399-418

Pregledni članak

DOI: 10.5937/pravzap5-4863

KLJUČNE REČI
militantna demokratija; autonomija; liberalizam; ljudska prava; politička prava; ustav; sloboda govora; zabrana političkih partija

APSTRAKT
Rad predstavlja osvrt na zbornik radova Militantna demokratija – nekada i sada urednice Violete Beširević. U prvom delu, autor nudi prikaz i kritiku priloga iz zbornika, ukazujući istovremeno na moguće pravce budućih istraživanja o militantnoj demokratiji. U drugom delu, autor razmatra tezu prema kojoj se vrednost demokratije iscrpljuje principom jednakosti autonomija, te je koncept militantne demokratije protivrečan jer vređa ovaj princip. Braneći šire razumevanje vrednosti demokratije i suštinsko poimanje autonomije, autor tvrdi da postoji neprotivrečno moralno opravdanje militantne demokratije koje polazi od principa jednakosti autonomija ali se na njega ne može svesti.