PRAVNI ZAPISI • Godina V • br. 2 • str. 432-447

FUNKCIJE PREAMBULA SAVREMENIH USTAVA

Jezik rada: Srpski

Dr Vladimir Mikić
Stručni saradnik, Sektor za studije i nauku Univerziteta u Beogradu
e-mail: vladimir.mikic@rect.bg.ac.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2014, str. 432-447

Pregledni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-7011

KLJUČNE REČI
preambula; ustav

APSTRAKT
U članku se ispituje sadržaj preambula savremenih ustavnih tekstova, u cilju utvrđivanja kakvu sve ulogu one mogu da imaju. Potrebno je utvrditi koji su to pravni, a koji vanpravni zadaci koji mogu da budu pripisani tekstovima preambula, ali i kakva pravna dejstva oni mogu imati. Nije nevažno ni utvrditi šta se ‘krije’ iza frazeoloških izbora prisutnih u sadržajima koje ne odlikuje normativna konceptualizacija. Rad se bavi značenjem pojmova koji su bliže polju pravne problematike, ali je posvećen i tumačenju vanpravnih funkcija preambula. Analiza obuhvata tekstove preambula važećih ustava širom sveta.