PRAVNI ZAPISI • Godina V • br. 2 • str. 505-533

ZNAČAJNIJA ODSTUPANJA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST OD KOMUNITARNE PDV REGULATIVE

Jezik rada: Srpski

Doc. dr Milošević Miloš
Docent, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
e-mail: milosevic@ius.bg.ac.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2014, str. 505-533

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-7110

KLJUČNE REČI
PDV; Evropska unija; pridruživanje; harmonizacija prava; Direktiva 2006/112/EC

APSTRAKT
Zakon o porezu na dodatu vrednost poštuje osnovne principe i strukturu evropskog zakonodavstva u oblasti PDV-a. Međutim, on nije u potpunosti usklađen sa najrelevantnijim komunitarnim propisom o PDV-u Direktivom 2006/112/EC. Republika Srbija je 21. januara 2014. godine zvanično otpočela pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Cilj ovih pregovora jeste da Srbija u celosti usvoji pravne tekovine Evropske unije i osigura njihovo potpuno sprovođenje i primenu. Pravne tekovine Evropske unije obuhvataju i oblast oporezivanja u okviru koje se po značaju izdvaja PDV. U predstojećem radu analiziraćemo odstupanja Zakona o porezu na dodatu vrednost od Direktive 2006/112/EC na koja je Evropska komisija ukazala u godišnjim izveštajima o napretku Srbije u periodu od 2005. do 2014. godine. Analizom sadržaja, primenom normativnog i komparativnog metoda u istraživanju, utvrdićemo u čemu se pomenuta odstupanja sastoje i u zaključnom delu dati konkretne preporuke u cilju njihovog otklanjanja.