PRAVNI ZAPISI • Godina VI • br. 2 • str. 326-346

KRIMINALISTIČKI INSTITUT PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU, 1927–1945.

Jezik rada: Srpski

Dr Ivan Janković
Advokat u penziji
e-mail: ijank@eunet.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2015, str. 326-346

Izvorni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-9705

KLJUČNE REČI
Kriminalistički institut, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, kriminologija, kriminalna biologija, rođeni zločinac, Toma Živanović.

APSTRAKT
Kriminalistički institut Pravnog fakulteta u Beogradu imao je za cilj naučno izučavanje kriminaliteta, s jedne, i stručno obrazovanje i usavršavanje zaposlenih u sudstvu i policiji, s druge strane. Zahvaljujući autoritetu svog upravnika, profesora Tome Živanovića, Institut je bio bolje opremljen i smešten od većine univerzitetskih ustanova. Ipak, njegov naučni doprinos kriminologiji je bio neznatan. U teorijskom pogledu, Institut se oslanjao na tada već anahrone ideje Č. Lombroza o rođenom zločincu i na nemačku školu kriminalne biologije. Živanovićeva „realističko-psihološka” teorija, koja kao „neposredni činilac kriminaliteta” postulira „kriminalno psihič- ko stanje” (ili: „krivičnu dušu”), nikada nije bila operacionalizovana niti empirijski proveravana. Doprinos Instituta obrazovanju i stručnom usavršavanju policijskog i pravosudnog kadra je verovatno bio značajniji, ali još uvek nije istraženo koliki je on bio i u čemu se tačno sastojao. Oprema i druga imovina Instituta nisu sačuvani, de- lom zbog ratnih stradanja a delom zbog nebrige, a nije sačuvana ni njegova arhiva.