PRAVNI ZAPISI • Godina VI • br. 2 • str. 347-361

PRIZNANJE KRIVIČNOG DELA KAO OLAKŠAVAJUĆA OKOLNOST

Jezik rada: Srpski

Dr Sretko Janković
Sudija, Apelacioni sud u Beogradu
e-mail: jankovic@bg.ap.sud.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2015, str. 347-361

Izvorni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-9340

KLJUČNE REČI
priznanje, krivično delo, olakšavajuća okolnost, sudska praksa.

APSTRAKT
Autor analizira značaj priznanja krivičnog dela kod odmeravanja kazne u okviru ponašanja učinioca posle učinjenog krivičnog dela. Pored izlaganja teorijskih stavova o priznanju krivičnog dela kao olakšavajućoj okolnosti, gde preovlađuju shvatanja da svako priznanje ne može predstavljati olakšavajuću okolnost, dat je i kraći prikaz rešenja u uporednom zakonodavstvu. Kroz analizu sudskih odluka posebno se ističe da sudska praksa nekritički prihvata i ceni skoro svako priznanje kao olakšavajuću okolnost i kada ono ne ispunjava uslove za to, dok obrazloženja presuda u delu odluke o kazni uglavnom ne sadrže razloge zbog čega je priznanje krivičnog dela cenjeno kao olakšavajuća okolnost.