PRAVNI ZAPISI • Godina VI • br. 2 • str. 375-393

ZAKONSKO UREĐIVANJE PROSTITUCIJE

Jezik rada: Srpski

Dr Vukan Slavković
Profesor, Visoka škola za kriminalistiku i bezbednost u Nišu
e-mail: vukanslavkovic@yahoo.com

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2015, str. 375-393

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-8747

KLJUČNE REČI
prostitucija, legalizacija, seksualna autonomija, prinuda, eksploatacija.

APSTRAKT
U ovom radu autor razmatra jedan broj značajnih pitanja vezanih za državnu kontrolu seks-industrije. Holandija je ukinula dugotrajnu krivičnopravnu zabranu bordela i prihvatila prostituciju kao legalan oblik posla. Za Ministarstvo pravde zakonska reforma bila je neophodna jer „budući da je prostitucija prisutna kao pojava, to zahteva realističan pristup bez moralizma”. Sve do 2000. godine prilično neobičan holandski odgovor bila je „pragmatična tolerancija”. Iako su bordeli zvanično ilegalni, tužilaštvo i pravosuđe postupa po slobodnom nahođenju i ne primenjuje krivično pravo sve dok se ne ugroze javni red i mir. U Ruskoj Federaciji bavljenje prostitucijom povlači administrativnu odgovornost, dok krivični zakonik inkriminiše uvođenje, organizovanje i primoravanje na prostituciju. Do sada, samo je švedska jurisdikcija usvojila režim koji eksplicitno inkriminiše kupovinu, ali ne i prodaju seksa. Drugim rečima, samo su klijenti kriminalci, a ne i prostitutke. Švedsko iskustvo poslužilo je kao inspiracija za izmenu prava i novu sudsku praksu u drugim zemljama. Nakon što su nove odredbe stupile na snagu, nekoliko država usvojilo je slične, ali ne i istovetne mere.