PRAVNI ZAPISI • Godina VII • br. 2 • str. 390-410

KRITIČKI OSVRT NA PRIJEDLOG ZAKONA O KONVERZIJI KREDITA U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Jezik rada: Srpski

Igor Popović
Asistent, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
e-mail: i.popovic@pravobl.org

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2016, str. 390-410

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-12269

KLJUČNE REČI
valutna klauzula u švajcarskom franku; retroaktivnost; zakon o konverziji kredita u švajcarskim francima; pretjeran teret; pravna sigurnost

APSTRAKT
Proteklih godina u bosanskohercegovačkom društvu javio se problem tzv. kredita u švajcarcima jer je vrijednost švajcarskog franka (CHF) ojačala, te se po- većao iznos mjesečne rate u konvertibilnim markama (KM). Nezadovoljni korisnici ovih kredita su pred sudovima tražili da se utvrdi ništavost ugovora o navedenim kreditima, ali su sudovi te zahtjeve odbili i potvrdili zakonitost ugovaranja valutne klauzule u CHF. Decembra 2015. godine u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojen je u prvom čitanju Prijedlog zakona o konverziji kre- dita u švajcarskim francima. Suština Prijedloga je da se retroaktivno izvrši konverzija obaveza klijenata iz CHF u KM i to po kursu koji je važio na dan zaključenja ugovora. Cilj rada je da se ispita rješenje ponuđeno ovim prijedlogom. Na osnovu zaključaka koji proizilaze iz tih rješenja postaviće se pitanje da li su ona opravdana, ustavna i jasno i precizno formulisana. Da bi se mogao ostvariti cilj rada, autor se  koristi  stavovima  iz  relevantne  domaće  i  inostrane  sudske  prakse;  mišljenjima organa Evropske unije povodom sličnog zakona u Hrvatskoj, te opštim pravnim teorijama o principu neretroaktivnosti. Autor ukazuje da je Prijedlog zakona veoma štur i upitnog nomotehničkog kvaliteta. Usvajanje predloženog zakona imalo bi za posljedice, između ostalih, i moguće povrede principa zabrane retroaktivnosti i principa podjele vlasti. Istina je da su izuzeci od zabrane retroaktivnosti dozvoljeni, ali je upitno da li su razlozi za donošenje ovakvog zakona dovoljno jaki da odbrane predviđeno retroaktivno dejstvo. Takođe, čini se da predloženo rješenje teret jačanja kursa CHF u odnosu na KM stavlja samo na jednu stranu, tj. banke, što dovodi u pitanje proporcionalnost zadiranja u imovinu banaka. Na koncu, u posljednjih nekoliko  mjeseci  veliki  broj  klijenata  sa  ovim  kreditima  u  Bosni  i  Hercegovini  je postigao dogovor sa bankama i prihvatio ponuđene olakšice. Sve to govori u pri- log tezi da je neophodno opet razmotriti potrebu donošenja ovakvog zakona, kao i preispitati sam sadržaj predloženog rješenja, a kako bi se izbjegle moguće negativne posljedice po sve građane u Bosni i Hercegovini.