PRAVNI ZAPISI • Godina VIII • br. 2 • str. 283-295

OSTVARIVANJE PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U KOMBINOVANOM SISTEMU FINANSIRANJA U REPUBLICI SRBIJI

Jezik rada: Srpski

Dr Miroslava M. Krstić
Pomoćnik direktora Sektora za kontrolu ugovornih obaveza,
Republički fond za zdravstveno osiguranje, Beograd
e-mail: miroslavakrstic@hotmail.com

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2017, str. 283-295

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-14792

KLJUČNE REČI
pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, sistem zdravstvene zaštite, davaoci zdravstvenih usluga, kvalitet zdravstvene zaštite, kombinovani sistem finansiranja

APSTRAKT
Pravo na zdravstveno osiguranje predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava. Sistem zdravstvene zaštite ne može izaći u susret svim željama i potrebama pacijenata, jer potrebe pacijenata imaju stalni rast, a sredstava za njihovo finansiranje je sve manje. Cilj je da se ovim radom prikaže kako je kombinovani sistem finansiranja (kapitacija i dijagnostički srodne grupe) finansijski održiv, da obezbeđuje veću dostupnost zdravstvene zaštite, dovodi do unapređenja kvaliteta i do povećanja efektivnosti i efikasnosti u pružanju zdravstvenih usluga. Korišćeni su sledeći metodi: uporedno pravni, deduktivni metod zasnovan na metodu apstrakcije, statistički metod, induktivni metod, metod komparacije, kao i metodi primereni analizi problema javnih finansija i metodi normativne analize. Zaključuje se da je nemoguće definisanje adekvatnih zdravstvenih standarda i najfunkcionalnijeg  modela  finansiranja  zdravstvene  zaštite  radi  celovitog  i  potpunog ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.