PRAVNI ZAPISI • Godina X • br. 2 • str. 332-357

OKONČANJE ARBITRAŽNOG POSTUPKA PO PRAVILIMA ICSID-A

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Maja Stanivuković
Redovna profesorka, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
e-mail: M.Stanivukovic@pf.uns.ac.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2019, str. 332-357

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-23764

KLJUČNE REČI
investiciona arbitraža, ICSID, okončanje postupka

APSTRAKT
Predmet  ovog  rada  je  okončanje  postupka  po  pravilima  ICSID-a  bez arbitražne odluke – bilo na osnovu poravnanja, bilo onim što bi se u nacionalnom postupku nazvalo povlačenjem tužbe. Detaljan pogled na podatke o zaključenim predmetima  pred  ovom  institucijom  potvrdio  je  značaj  ovog  načina  okončanja postupka. Posmatran je broj okončanja postupka ostvaren u periodu 2010–2019. godine i razlozi koji su navođeni za okončanje postupka. Došlo se do zaključka da je poravnanje stranaka najčešći razlog za okončanje postupka bez odluke. Iznenađujuće je mali broj slučajeva kada su stranke tražile od arbitražnog suda da se poravnanje pretoči u arbitražnu odluku. Takođe je mali broj slučajeva da se postupak okončava zbog toga što ulagač nema dovoljno sredstava da plati troškove postupka. Može se očekivati da će zbog ulaska finansijera u ovu oblast arbitraže u budućnosti biti još manje takvih primera. Okončanje postupka zbog neaktivnosti stranaka je još manje zastupljeno. Posmatrajući zastupljenost poravnanja po pojedinim zemljama koje su bile tužene pred ovom institucijom, ustanovljeno je da je više od polovine država zaključilo bar jedno poravnanje, a otprilike trećina njih su se poravnale u više od 50% predmeta koji su protiv njih pokrenuti. Srbija se po broju poravnanja i po procentu zastupljenosti poravnanja prema ukupnom broju  pokrenutih  postupaka  nalazi  nisko  na  lestvici  tuženih  država  i  trebalo  bi da  uloži  veće  napore  kako  bi  se  poravnala  pre  pokretanja  postupka  ili  u  ranoj fazi postupka u svim onim slučajevima kada je poravnanje isplativije od vođenja arbitražnog postupka.