PRAVNI ZAPISI • Godina X • br. 2 • str. 437-452

UTICAJ I POSLEDICE BREGZITA

Jezik rada: Engleski

Dr Aleksandra Čavoški
Viši predavač, Pravni fakultet Univerziteta u Birmingemu
e-mail: a.cavoski@bham.ac.uk

.

Pravni zapisi, br. 2/2019, str. 437-452

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-23840

KLJUČNE REČI
Bregzit, uticaj, Ujedinjeno Kraljevstvo, Evropska unija, proširenje, Zapadni Balkan

APSTRAKT
Posle referenduma od 23. juna 2016. godine, shodno članu 50 Ugovora o Evropskoj uniji, Vlada Ujedinjenog Kraljevstva obavestila je predsednika Evropskog saveta o svojoj nameri da napusti Evropsku uniju. To je obeležilo početak dugih i teških pregovora koji se još uvek vode u vreme kada se ovo piše. Odluka Ujedinjenog Kraljevstva da napusti EU, poznata kao „Bregzit“, suočila je EU i UK sa složenim izazovima. Iako je skoro nemogućno da se predvide i procene sve posledice Bregzita, autor je na- stojao da u ovom kratkom prikazu utvrdi najvažnije izazove s kojima su suočene obe strane u pregovorima, kao I da proceni šire posledice Bregzita za buduća proširenja EU. Posledice Bregzita u Ujedinjenom Kraljevstvu su mnogo dublje i dalekosežnije nego u EU. Ovo uključuje produbljivanje političkih i društvenih raskola, ekonomskih posledica i potrebu za sveobuhvatnom pravnom reformom. Uprkos sumornim predskazanjima o budućnosti EU i početnim izazovima s kojima je ona bila suočena, EU je uspela da iznova potvrdi svoj autoritet među državama članicama i vrati se „svakodnevnim poslovima“. Evropska unija je takođe spremna za izlazak Ujedinjenog Kraljevstva. U pogledu širih posledica Bregzita, teškoće s kojima se Ujedinjeno Kraljevstvo i dalje suočava deluju obeshrabrujuće na svaku državu članicu koja možda razmišlja o napuštanju EU. EU je i dalje čvrsto posvećena stvaranju jačeg osećanja zajedništva koje prihvataju kako sadašnji tako i budući članovi. Isto tako, Bregzit je zbližio države članice i naglasio vrednost uspostavljanja EU i članstva u ovoj supranacionalnoj organizaciji. Ovo je naročito važno za zemlje kandidate za pristupanje koje su tokom vremena smanjile interesovanje za članstvo u EU, zbog dugog I zahtevnog postupka prijema. Iako će postupak proširenja ostati izuzetno složen i zasnovan na pojedinačnom napretku svake zemlje kandidata, Bregzit je ukazao na političke, društvene, ekonomske i bezbednosne prednosti članstva u EU za zemlje koje traže prijem.