PRAVNI ZAPISI • Godina X • br. 2 • str. 453-471

ROMI KAO ŽRTVE ZLOČINA MRŽNJE: SAVREMENI KONTEKST-SLUČAJ ITALIJE

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Darko Dimovski
Vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
e-mail: darko@prafak.ni.ac.rs

Doc. dr Zdravko Grujić
Docent, Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
e-mail: zdravko.grujic@pr.ac.rs

Prof. dr Miomira Kostić
Redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
e-mail: kosticm@prafak.ni.ac.rs

.

Pravni zapisi, br. 2/2019, str. 453-471

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-22012

KLJUČNE REČI
Romi, žrtve, zločini mržnje, viktimološki aspekt

APSTRAKT
Zločini mržnje predstavljaju specifičan oblik kriminalnog ponašanja kod kojih mržnja prema određenim grupama predstavlja osnovni motiv njihovog izvršenja, odnosno kod kojih predrasuda izvršioca o pripadnosti žrtve određenom kolektivitetu i mržnja prema pripadnicima tog kolektiviteta predstavljaju osnov za vršenje inkriminisanog ponašanja (zločina). Proučavanje istorijskog i savremenog konteksta položaja žrtava zločina mržnje nesporno ukazuje na postojanje grupa čiji su intenzitet  viktimiziranosti  i  vulnerabilnosti  izraženiji,  a  među  njima  posebno  se  ističu pripadnici romske populacije. Na početku rada data je društvena i politička pozadina fenomena zločina mržnje prema Romima, dok je centralni deo rada posvećen analizi položaja Roma žrtava zločina mržnje u današnjoj Evropi – kroz primer savremene Italije. Kroz tekst, autori su prezentovali i načine državne reakcije, kao i reakciju Evropske unije, drugih međunarodnih institucija i organizacija na stanje u Italiji. Na kraju rada, data je analiza uspešnosti mera integracije.