Politika objavljivanja

U Pravnim zapisima se objavljuju isključivo radovi koji nisu ranije objavljeni niti su ponuđeni drugim časopisima na objavljivanje.

Časopis Pravni zapisi objavljuje naučne članke, komentare zakonodavne i sudske prakse, pravne polemike i prikaze knjiga. Časopis ne objavljuje radove koji su u izvornom obliku  preuzeti iz odbranjenih master radova, doktorskih disertacija ili knjiga.

Objavljuju se radovi pisani na engleskom jeziku, a samo izuzetno radovi  na srpkom jeziku koji neće imati prioritet u objavljivanju. Ukoliko je rad pisan na engleskom jeziku, pre prijave, rukopis mora biti lektorisan od strane stručne osobe kojoj je engleski  maternji jezik ili od strane prevodioca za engleski jezik. Rukopisi na engleskom jeziku koji ne zadovoljavaju jezičke standarde neće biti razmatrani radi objavljivanja.

Rukopis treba pripremiti u MS Word formatu i dostaviti ga putem sistema za elektronsko uređivanje časopisa SCindeks Asistent. Elektronsko uređivanje časopisa omogućava autorima da prate proces objavljivanja rukopisa. Tokom uređivačkog procesa, komunikacija između autora, urednika i uredništva obavlja se putem elektronske pošte.

Da bi se ostvario kvalitet, aktuelnost, atraktivnost, kao i postigla epistolarna elegancija, svi radovi podložni su uređivačkom postupku, kako u suštinskom tako i u jezičkom smislu. Glavni i odgovorni urednik i izvršni urednik vrše početnu selekciju radova. Samo oni naučni članci, komentari zakonodavne i komentari sudske prakse, koji su prihvaćeni od strane urednika u početnoj selekciji, podležu anonimnoj recenziji dva recenzenta.

Pre dostavljanja rukopisa, potrebno je izvršiti njegovu anonimizaciju eliminisanjem svih referenci koje upućuju na ime autora.

U slučaju daljeg korišćenja objavljenog rada, potrebno je navesti da je rad prethodno objavljen u Pravnim zapisima, uz navođenje broja i godine u kojem je rad objavljen, kao i stranica rada.

Autori/autorke mogu objavljene radove postaviti u institucionalni digitalni repositorijum, na sopstvenu web stranicu ili društvene mreže koje koriste.