Časopis Pravni zapisi osnovan je 2010. godine kao časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu (PFUUB). Ministarstvo prosvete,  nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije dodelio je časopisu kategoriju vodećeg nacionalnog časopisa (M24) u oblasti Pravo i političke nauke.

Raznovrsnošću tema, kritičkom analizom, pouzdanom i aktuelnom informacijom iz domaćeg, uporednog i međunarodnog prava, časopis Pravni zapisi nastoji da unapredi kvalitet pravne periodike i pravnog istraživanja, kao i da bude forum za pravne debate.

Časopis objavljuje radove nastavnika i saradnika univerziteta, naučnih istraživača, sudija i drugih pripadnika pravosudnih profesija, kao i studenata postdiplomskih studija.

Politika objavljivana u časopisu zasniva se na dvostrukoj anonimnoj recenziji, a politika dostupnosti na otvorenom pristupu.

Časopis Pravni zapisi izlazi dva puta godišnje, u julu i decembru.

Rokovi za dostavljanje radova:

  • 10. april za prvi broj
  • 10. septembar za drugi broj.

U Pravnim zapisima se objavljuju isključivo radovi koji nisu ranije objavljeni niti su ponuđeni drugim časopisima na objavljivanje.

Časopis Pravni zapisi objavljuje naučne članke, komentare zakonodavne i sudske prakse, pravne polemike i prikaze knjiga. Drugi broj uključuje hroniku PFUUB.

Časopis ne objavljuje radove koji su u izvornom obliku  preuzeti iz odbranjenih master radova, doktorskih disertacija ili knjiga. Objavljuju se radovi pisani na engleskom jeziku, a samo izuzetno radovi  na srpkom jeziku koji neće imati prioritet u objavljivanju.

Časopisom rukovodi glavni i odgovorni urednik i uredništvo. U radu im pomažu izvršni urednik i sekretari uredništva. Da bi se ostvario kvalitet, aktuelnost, atraktivnost, kao i postigla epistolarna elegancija, svi radovi podložni su uređivačkom postupku, kako u suštinskom tako i u jezičkom smislu. Glavni i odgovorni urednik i izvršni urednik vrše početnu selekciju radova. Naučni članci, komentari zakonodavne i komentari sudske prakse, koji su prihvaćeni od strane urednika u početnoj selekciji, podležu anonimnoj recenziji dva recenzenta. Konačnu odluku o prihvatanju radova za objavljivanje u časopisu Pravni zapisi donosi uredništvo. Pri donošenju odluka uredništvo poštuje zabranu diskriminacije, govora mržnje, klevete, kršenja autorskih prava i plagiranja.

Naučnim člancima i drugim radovima objavljenim u svim brojevima Pravnih zapisa, može se slobodno pristupiti na Internet stranici Pravnih zapisa.