Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union
Godina X, Broj 1/2019, Strane 1-269

UDK 34
ISSN 2217-2815 (Štampano izdanje)
ISSN 2406-1287 (Online izdanje)

SADRŽAJ

Predgovor: Deset godina izlaženja

ČLANCI

Dragoljub PopovićArduous path to constitutionalism: Serbian constitutional developments in the first half of the nineteenth century

Marko BožićNeither secular state nor laical republic? Legal position of religious communities in communist Yugoslavia – legal framework analysis

Boris Topić, Odgovornost države zbog korporativnih kršenja ljudskih prava u svjetlu prakse Suda u Strazburu

Marija Pešović, Gradske opštine u Republici Srbiji

Vladimir CrnjanskiUslovi za solemnizaciju ugovora o prodaji nepokretnosti zaključenog u vansudskom postupku namirenja

Jelena Arsić, Bojan StanivukRaskid ugovora o doživotnom izdržavanju i prava naslednika: u raskoraku između zakona i prakse

Milica Kovačević, Privatno snimljeni sadržaji kao dokaz u krivičnom postupku

Vukan SlavkovićKrivično delo prevare u uporednom zakonodavstvu

Irena D. Kolaj RistanovićO ustanovi vakufa i vakufskim dobrima u Kneževini Srbiji 1830–1878: pravno-istorijski okvir

PRAVNE AKTUELNOSTI

Sanja Stojković ZlatanovićDostupnost orfan lekova – osnovna pravna pitanja razvoja i finansiranja

PRILOZI

Svetlana GradinacO retorskim šumovima i poštapalicama i poboljšanju govorničkog stila

BIBLIOGRAFIJA

Pravna bibliografija – Srbija 2018, priredila Ljiljana Prljinčević