Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union
Godina XI, Broj 1/2020, Strane 1-354

UDK 34
ISSN 2217-2815 (Štampano izdanje)
eISSN 2406-1387 (Online izdanje)

SADRŽAJ

UVODNI ESEJ

Tibor Varadi, Pravo, pravda i razni ljudski zanosi

ČLANCI

Tibor Tajti (Thaythy), A Holistic Approach to Extra-Judicial Enforcement and Private Debt Collection: A Comparative Account of Trends, Empirical Evidences, and the Connected Regulatory Challenges – Part Two

Matija Miloš, Reimagining Direct Democracy As an Intersection of Different Forms of Representation

Andrej Savin, New Directions in EU Digital Regulation Post-2015: Regulating Disruption

Srđan Šarkić, Serbian Mediaeval Law on Wills and Succession

Slobodan Vukadinović, Domašaj pravila contra proferentem u tumačenju opštih uslova ugovora

Srđan Milošević, Hod po žici: o ustavnosti ograničenja slobode veroispovesti u vanrednom stanju proglašenom u Srbiji usled epidemije bolesti Covid-19

Iva Ivanov, Oporezivanje za rodnu ravnopravnost: predlog mera za Republiku Srbiju na putu evropskih integracija

Nikola Kovačević, Zabrana proterivanja (non-refoulment) u praksi Ustavnog suda Srbije u svetlu opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava: od prihvatanja do neprimenjivanja

Boris Topić, Rukovodeća načela Ujedinjenih nacija o biznisu i ljudskim pravima: značajan pokušaj rješavanja pitanja korporativnih kršenja ljudskih prava

PRIKAZI

Slobodan Vukadinović, Građansko pravo u sistemu prava: Miloš Živković (ur.), Liber amicorum Vladimir Vodinelić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Beograd 2019, 534 str.

Miodrag Jovanović, Once Upon a Time in Ečka: Tibor Varadi, Dogodilo se u Ečki – dokumentarni roman, [prevod s mađarskog Arpad Vicko], Akademska knjiga, Novi Sad 2019, 220 str.

Katarina Ivančević, Borislav V. Ivošević i Časlav Pejović, Pomorsko pravo: uporednopravna studija, Pravni fakultet Univerziteta Union i Službeni glasnik, Beograd 2019, 902 str.

IN MEMORIAM

Vesna Rakić-Vodinelić, Goran Kronja (1948–2020)

BIBLIOGRAFIJA

Pravna bibliografija – Srbija 2019, priredila Ljiljana Prljinčević