Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union
Godina I, Broj 1/2010, Strane 1-310

UDK 34
ISSN 2217-2815 (Štampano izdanje)

SADRŽAJ

ČLANCI

Michael MartinekFriedrich Karl von Savigny (1779–1861) – Leben und Werk eines großen deutschen Juristen

Edin Šarčević, Karakteriziranje dejtonskog ustavnog modela – o jednom neuspješnom ustavnom eksperimentu

Andrej Savin, The Arbitration Exception and Protection of Arbitration Agreements in the EU

Slobodan Vukadinović, Analiza uticaja zakonodavnog postupka na predloge zakona

PRAVNE AKTUELNOSTI

Miloš Živković, O kvalitetu novijih građanskopravnih propisa u Srbiji

Zoran Ivošević, Reciklirana sudska reforma

Momčilo Grubač, Povodom novog Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore

Aleksandra Čavoški, Reforma zaštite životne sredine u Evropskoj uniji (PRILOZI)

PRILOZI

Luka Breneselović, O jeziku i nomotehnici Nacrta Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima

Vladimir Vodinelić, O jeziku i nomotehnici Nacrta Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima, Povodom istoimenog teksta Luke Breneselovića

Ivan Janković, Pravna priroda ugovora o slepčovodstvu

PRIKAZI

Vladimir Vodinelić, Filippo Ranieri, Europäisches Obligationenrecht, Ein Handbuch mit Texten und Materialien, treće, potpuno prerađeno izdanje, Springer, Wien-New York, 2009.

SUDSKA PRAKSA

Snežana Andrejević, Obavezno javno objavljivanje pravosnažne sudske presude u elektronskom mediju i na sajtu na globalnoj mreži

STUDENTSKI RADOVI

Jelena Nešić, Aktivna i pasivna eutanazija: da li su razlike njihovog pravnog statusa pravno utemeljene?

Ivana Popović, Velika odluka za male ljude (Komentar člana 35. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije)

BIBLIOGRAFIJA

Pravna bibliografija – Srbija 2009, priredila Ljiljana Prljinčević