Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union
Godina XII, Broj 1/2021, Strane 1-349

UDK 34
ISSN 2217-2815 (Štampano izdanje)
eISSN 2406-1387 (Online izdanje)

SADRŽAJ

UVODNIK

Violeta Beširević, O pandemiji, populizmu, novom broju i novom Uredništvu

UVODNI ESEJ

Dimitry Vladimirovich Kochenov, Unapređenje vladavine prava u Evropi u vreme populizma

ČLANCI

Bojan Spaić, Interpretacija i konstrukcija: prilog razmatranju razlike između primjene prava i stvaranja prava

Márton Varju, Odgovorno istraživanje i inovacije (RRI) u Mađarskoj: zapadni model, istočni neliberalni režim i slučaj odložene institucionalne adaptacije

Đorđe Gardašević, „Neredovito stanje“: pandemijska koncentracija egzekutivnih ovlasti u Hrvatskoj

Teodora Miljojković, Ograničena vlast za vreme vanrednog stanja: kratki osvrt na odgovor država jugoistočne Evrope na pandemiju kovid-19 virusa

Tibor Tajti (Thaythy), Šta čini sistem krivičnopravne zaštite integriteta tržišta kapitala u Sjedinjenim Američkim Državama efikasnim? Blanketna krivična dela protiv integriteta tržišta kapitala i sistem krivičnog gonjenja

Katarina B. Ivančević, Predugovorna obaveza prijave okolnosti značajnih za ocenu rizika

Jovana Popović, Institucionalni okvir kolektivne zaštite potrošača u Republici Srbiji: stanje i perspektive

Goran Bašić, Ivana Stjelja, Diskriminacija i identitet Roma u Srbiji

Srđan Milošević, Ustav bez zemlje: nastanak Kraljevine SHS i Vidovdanski ustav u nastavi Ustavnog prava u zemljama naslednicama Jugoslavije

POLEMIKE

Srđan Milošević, Sekularizam vs. ustavna sekularnost (Odgovor Marku Božiću)

KOMENTAR ODLUKA

Ivana Vukčević, Odluka Fejsbukovog Nadzornog odbora u slučaju trajne suspenzije naloga Donalda Trampa

PRIKAZI

Gorana Prodanović, Porodična zadruga u pravu i politici Južnih Slovena: Marko Božić, Philippe Gelez (ur.), Une collectivité idéale. L’héritage politique de la zadruga dans les Balkans, Revue des études slaves, 3/2020, Vol. 91, EUR’ORBEM, Sorbonne Université – CNRS, Paris, 145 str

BIBLIOGRAFIJA

Pravna bibliografija – Srbija 2020, priredile Ljiljana Prljinčević, Ksenija Mitrović Grujić