Časopis Pravnog fakulta Univerziteta Union
Godina II, Broj 2/2011, Strane 339-647

UDK 34
ISSN 2217-2815 (Štampano izdanje)

SADRŽAJ

ČLANCI

Dragoljub Popović, Uticaj Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda na srpsko zakonodavstvo i sudsku praksu

Tibor Thaythy, Consignments and the Draft Common Frame of Reference

Achim Rogmann, EU-Verbraucherschutzrecht als Teil des Acquis Communautaire – Europäischer Verbraucherschutz und die Beitrittsperspektive Serbiens zur EU

Katarina Damnjanović, Nova prava putnika u oblasti autobuskog prevoza u Evropskoj uniji

Zoran Ivošević, Razgraničenje i problemi nadležnosti u zaštiti prava po osnovu rada

PRAVNE AKTUELNOSTI

Momčilo Grubač, Nove ustanove i nova rešenja Zakonika o krivičnom postupku Srbije od 26. septembra 2011. godine

Vesna Rakić-Vodinelić, Zakon o parničnom postupku Srbije 2011

Zlatko Stefanović, Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju – prikaz

PRILOZI

Vojin Dimitrijević, Zašto studirati pravo?

PRIKAZI

Dragoljub Popović, A. Sajo, Constitutional Sentiments, Yale University Press, New Haven & London 2011, 382 str.

PRAVNA PRAKSA

Konačni tekst pravnog shvatanja o sprovođenju izvršenja sa odvojenim mišljenjem

STUDENTSKI RADOVI

Veljko Kovačević, Engleska i pravo, istorijski razvoj i neke specifičnosti

HRONIKA FAKUKLTETA (2011), priredila Milka Bekjarev