Svi brojevi Pravnih zapisa mogu se kupiti u knjižari Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. Knjižara ,,Momčilo Grubač“ je specijalizovana pravna knjižara osnovana sa željom da se zainteresovanoj stručnoj javnosti ponude izabrana pravna izdanja sa prostora bivše Jugoslavije. Knjižara trenutno poseduje izdanja preko 30 regionalnih izdavača.

U knjižari možete realizovati godišnju pretplatu na časopis Pravni zapisi, a možete se na Pravne zapise pretplatiti i putem telefona ili online:

Tel: +381 (0)11 2095-530
E-mail: knjizara@pravnifakultet.rs
Adresa knjižare:

  • Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
    Bulevar maršala Tolbuhina 36
    11070 Novi Beograd

KUPOVINA I PRETPLATA

Za čitaoce iz Srbije:

  • cena jednog broja časopisa Pravni zapisi je 1.200 RSD + poštanski troškovi
  • godišnja pretplata na dva broja je 2.000 RSD  + poštanski troškovi

Račun za dinarske uplate je: 160-322641-19

Za čitaoce iz inostranstva:

  • cena jednog broja časopisa Pravni zapis je 10 EVRA + poštanski troškovi
  • godišnja pretplata na dva broja je 20 EVRA  + poštanski troškovi

Instrukcija za devizne uplate iz inostranstava je dostupna ovde.