PRAVNI ZAPISI • Godina XIII • br. 1 • str. 285-304

SEKULARNA DRŽAVA I RELIGIJSKA NEUTRALNOST

Jezik rada: Srpski

Petar Mitrović
Student, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
e-mail: petarmbg@gmail.com

                                                                                                          .

.

Pravni zapisi, br. 1/2022, str. 285-304

Naučna kritika

DOI: 10.5937/pravzap0-37372

KLJUČNE REČI
sekularnost, sekularizam, odvojenost države i crkve, neutralnost, sloboda veroispovesti

APSTRAKT
U radu se nudi kritički osvrt na stavove Marka Božića, iznete u ranijim brojevima Pravnih zapisa, na temu principa sekularnosti države. Autor se najpre kritički osvrće na tezu o nespornosti sekularnosti i argumentuje da se Božiću može uputiti prigovor takozvanog konceptualnog imperijalizma, a potom se kritički osvrće na predloženu teoriju i iz nje izveden koncept sekularnosti koji se zasniva na ideji „jednakosti u slobodama”. Autor tvrdi da: (a) predloženi koncept sekularnosti ima nekoliko inherentnih mana; (b) metapravnu teoriju sekularnosti – Božićevu ili bilo koju drugu – nije opravdano smatrati polaznom osnovom pri tumačenju ustavne sekularnosti; (c) predloženi koncept sekularnosti ne može da bude koristan za tumačenje ustavne sekularnosti jer je u očiglednoj i dubokoj nesaglasnosti sa pozitivnim pravom.