PRAVNI ZAPISI • Godina XIV • br. 1 • str. 101-125

ODGOVORNOST POSLODAVCA U SRBIJI ZA ŠTETU PROUZROKOVANU POVREDOM NA RADU: SLUČAJ PROFESIONALNIH SPORTISTA

Jezik rada: Engleski

Mila Petrović
Docentkinja, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Beograd
e-mail: mila.petrovic@pravnifakultet.edu.rs  

                                                                                                          .

.

Pravni zapisi, br. 1/2023, str. 101-125

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap1-43874

KLJUČNE REČI
bezbednost i zdravlje na radu, povreda na radu, odgovornost poslodavca za štetu, profesionalni sportisti, sport, Republika Srbija

APSTRAKT
Pravo na bezbednost i zdravlje na radu jedno je od osnovnih ljudskih prava na radu, koje je zagarantovano najvišim međunarodnim i domaćim pravnim instrumentima. U srpskom pravu takvo pravo je zagarantovano, najpre, samim Ustavom, a zatim Zakonom o radu i Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, kroz norme koje detaljnije pristupaju ovom pitanju. Ove norme otelotvorene su pre svega u određenim obavezama poslodavca, u cilju obezbeđenja bezbednosti i zdravlja na radu prvenstveno zaposlenih kod poslodavca. S druge strane, u slučajevima kada poslodavac ne uspe da obezbedi bezbedno i zdravo radno okruženje, pa čak i u slučajevima kada do povrede dođe iako je sve u ovom procesu urađeno kako treba, postavlja se pitanje odgovornosti poslodavca za štetu koja je povredom prouzrokovana. U ovom radu autorka stoga daje detaljnu analizu ove problematike, s posebnim osvrtom na pitanje odgovornosti za štetu koja je na ovaj način naneta sportistima u statusu zaposlenih lica.