PRAVNI ZAPISI • Godina VIII • br. 2 • str. 296-316

KRIMINALITET I SATANIZAM:MEĐUSOBNI ODNOS I OBELEŽJA KRIVIČNIH DELA

Jezik rada: Srpski

Doc. dr Aleksandar Matković
Docent, Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
e-mail: al.matkovic@gmail.com

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2017, str. 296-316

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-15170

KLJUČNE REČI
satanizam, okultizam, kriminalitet, ritual, žrtvovanje, vandalizam

APSTRAKT
U ovom radu istražen je međusobni odnos materije satanizma i krivičnih dela koja se u vezi sa pomenutom sferom susreću u kriminalističkoj i sudskoj praksi. Ponuđene su definicije krivičnog dela, odnosno kriminaliteta povezanog sa savremenim  okultizmom.  Razmotrene  su  postojeće  kriminološko-kriminalističke  podele registrovanih zločina, nakon čega su formulisane nove, pravno fokusirane klasifikacije. Autor je ukazao na opšta obeležja krivičnih dela povezanih sa satanističkim elementima, u smislu prepoznatljivih tragova, simbola, tekstualnih i grafičkih prikaza, različitih numeroloških aspekata i drugih indikatora koji mogu biti od značaja prilikom istrage. Osim toga, zasebno su proučene specifične odlike četiri karakteristične grupe krivičnih dela koje se frekventnije ispoljavaju u praksi. U tom pogledu pažnja je naročito posvećena pitanjima motiva i načina izvršenja konkretnih vrsta krivičnih dela. Između ostalog, istaknuta je važnost razgraničenja kriminaliteta po- vezanog sa satanističkim uverenjima, ideologijom ili ikonografijom i kriminaliteta sa pseudosatanističkim obeležjima. Takođe je naglašen značaj pitanja da li su primećeni okultistički elementi povezani sa primarnim motivima izvršenja krivičnog dela, od čega može zavisiti i uspešnost pravilnog razumevanja ukupnih okolnosti pri planiranju i izvršenju konkretnog zločina.