PRAVNI ZAPISI • Godina VIII • br. 1 • str. 95-113

PRAVA ZAPOSLENIH NA KRUZERIMA:NORMATIVA I ISKUSTVA

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Mario Reljanović
Vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
e-mail: mario.reljanovic@pravnifakultet.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2017, str. 95-113

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-14692

KLJUČNE REČI
međunarodno radno pravo, industrija kruzera, radna prava pomo raca, Međunarodna organizacija rada, Međunarodna pomorska organizacija

APSTRAKT
Rad na brodovima spada u specifične poslove budući da se radni proces odvija u istoj sredini u kojoj zaposleni provodi i svoje slobodno vreme – dakle, zaposlenom je potrebno obezbediti uslove rada, ali i uslove života na brodu, u smislu zadovoljenja svih osnovnih potreba. Iako je takozvana industrija kruzera u ekspanziji  već  nekoliko  decenija, ne  postoje  efikasni  mehanizmi  koji  će  zaposlenima  na kruzerima omogućiti poštovanje osnovnih radnih prava i kvalitetnije uslove rada i života. Među pravima koja se konstantno krše najvažnija su ona koja se tiču dužine radnog vremena, odmora, zarade. Međutim, i neka druga prava su značajno umanjena ili ugrožena, kao pravo na dostojanstvo na radu, zaštita od diskriminacije, zlostavljanja  i  seksualnog  uznemiravanja, nemogućnost  ostvarivanja  kolektivnih prava. Rad se bavi izučavanjem ovih problema, kako kroz pokušaj da se sagledaju neki od mogućih univerzalnih pravnih okvira koji bi bili primenjeni tako i kroz izveštaje i primere o praksi primene postojećih pravila.